Denzin ECOPURE Hand s rozprašovačom patrí do našej eco-friendly rady dezinfekcií, ktorá zabezpečuje excelentnú starostlivosť o vás, vaše ruky , veci, ktoré máte radi a životné prostredie. 

Ekologická dezinfekcia bez obsahu alkoholu a chlóru. Hlavná výhoda tejto dezinfekcie je, že je netoxická a nedráždi dýchacie cesty a je šetrná pre pokožku. Ide o biologicky rozložiteľný prostriedok a nemá negatívne účinky na životné prostredie. Hlavná zložka je kyselina chlórna. Podľa noriem EU zmes nie je toxická, nie je klasifikovaná ako nebezpečná látka, na rozdiel od iných dezinfekcií. Účinná látka na rozdiel od SAVA nie je nebezpečná a 5x účinnejšia. Ak Vám teda záleží na vlastnom zdraví a ochrane životného prostredia, používajte túto radu. Antibakteriálna a antifungicídna účinnosť je dokázaná na základe EN1276.  Nedráždi pokožku. V recyklovateľnej nádobe.

Objem: 500 ml

Návod na použitie: Na okamžité použitie. Odporúčanie- Aspoň 1x týždenne po príchode domov, rozprašovačom aplikujte na plochy, povrchy, predmety, poťahy ... nechajte pôsobiť 60s.

Účinná látka: Kyselina chlórna získaná elektrolýzou z bežnej soli.

Skladovanie: Skladujte v pôvodnom obale na chladnom a dobre vetranom mieste. Chráňte pred mrazom a vlhkosťou. Nemiešajte s inými látkami a uchovajte mimo horľavých látok a chemikálií. Dátum spotreby uvedený na obale. 

Upozornenie: Uchovajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, po zasiahnutí  ich opatrne vyplachujte niekoľko minút pod vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. V prípade nesprávneho použitia vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal. Pri náhodnom požití nevyvolávajte zvracanie, vypláchnite ústnu dutinu a vypite 3dcl vody. Obal vyčistite a odovzdajte do separovaného odpadu. Zákaz opakovaného použitia obalu.

100 položky

6 ďalších produktov v rovnakej kategórii: